top of page
VF900 • VF1100 • VF1300 • VF1500

VF900 • VF1100 • VF1300 • VF1500

 • Opis

  • VF serija obradnih centara sa ultra visokim

  performansama je posebno dizajnirana za

  velike brizne i veliku produktivnost mašinskih

  aplikacija

  • Napredni dizajn sa ojačanom strukturom sa

  FEM analizama. VF serija nudi superiornu

  mašinsku obradu sa manje vibracija kako bi se

  zadovoljili i najkompleksniji zahtevi mašinske

  obrade

  • Ekstra široki stub i postolje garantuju veliku

  stabilnost tokom brzih pomeranja

  • Sistem za hlađenje ležišta motora vretena

  (VF1100, VF1300, VF1500)

  • Merne letve (opciono)

 • Standardna konfiguracija

  ✔Potpuno zatvoren radni prostor

  ✔„Direct drive“ vreteno 12.000 o/min (VF900)

  ✔„Direct drive“ vreteno 15.000 o/min (VF1100, VF1300, VF1500)

  ✔Magacin za 24 alata

  ✔Transporter strugotine - dva navojna i jedan sa lancem (VF 1100, VF1300)

  ✔Transporter strugotine - sa lancem (VF900, VF1500)

  ✔Hlađenje ulja vretena

  ✔Klima uređaj za elektro ormar

  ✔Hlađenje ležišta motora vretena (VF1100, VF1300, VF1500)

  ✔Urezivanje navoja bez kompenzacije

  ✔Ethernet, CF kartica i USB

  ✔Automatski sistem podmazivanja

  ✔Sistem za hlađenje

  ✔LED radna lampa

  ✔Svetlo za kraj programa

  ✔MPG

  ✔Kutija sa ručnim alatom

  ✔Nivelacione stope

  ✔Pištolj za rashladnu tečnost

  ✔Pištolj za vazduh

  ✔Izduvavanje vazduhom

  tokom obrade

  ✔Uputstvo za upotrebu

 • Dodatna oprema

  ■“Built-in“ vreteno HSK A63 20.000 o/min

  ■Magacin za 28 alata

  ■Magacin za 40 alata sa lancem (VF1100, VF1300, VF1500)

  ■Hlađenje kroz vreteno (rashladna tečnost + vazduh)

  ■Hlađenje kroz navojno vreteno - uljno (samo za VF1100)

  ■Separarator ulja

  ■Merne letve za X/Y/Z osu

  ■4. osa

  ■4/5 osa

  ■Sonda za umeravanje radnog komada

  ■Sonda za umeravanje alata

  ■+200 GB SSD programske memorije (samo za SIEMENS)

bottom of page