top of page
V2015 • V3320 • V4028

V2015 • V3320 • V4028

 • Opis

  • Ekstra široki stubovi i kontaktna

  površina sa mostom radi smanjenja

  vibracija tokom rada

  • Linearne vođice sa valjcima

  garantuju super stabilnost i veliku

  nosivost

 • Standardna konfiguracija

  ✔Poluzatvoren radni prostor

  ✔Klima uređaj za elektro ormar

  ✔Urezivanje navoja bez kompenz.

  ✔Transporter strugotine (dva navojna i jedan sa lancem)

  ✔Ethernet, CF kartica i USB

  ✔Automatski sistem podmazivanja

  ✔Sistem za hlađenje

  ✔Hlađenje ulja vrtena

  ✔LED radna lampa

  ✔Svetlo za kraj programa

  ✔MPG

  ✔Kutija sa ručnim alatom

  ✔Nivelacione stope

  ✔Pištolj za rashladnu tečnost

  ✔Pištolj za vazduh

  ✔Uputstvo za upotrebu

 • Dodatna oprema

  ■Potpuno zatvoren radni prostor (samo za V3320 i V4028)

  ■“Built-in“ vreteno 12.000 o/min, HSK A100 (samo za V3320 i V4028 sa SIEMENS upravljačkom jedinicom)

  ■Magacin za 24 alata (samo za V2015)

  ■Magacin za 40/60 alata sa lancem (samo za V3320 i V4028)

  ■Hlađenje kroz vreteno (rashladna tečnost + vazduh)

  ■Vreteno sa reduktorom

  ■Merne letve (samo za V3320 i V4028)

  ■+200 GB SSD programske memorije (samo za SIEMENS)

bottom of page