top of page
GT320-5X

GT320-5X

 • Opis

  • Visoko precizna i brza obrada sa širokom primenom

  u izradi alata i kalupa, kao i u elektro, vojnoj, aero i

  medicinskoj industriji

  • Dvostruki pogonski sistem za Y osu garantuje

  najbolje performanse (GT18-5X)

  • Glava sa momentnim motorom i dvostrukim direktnim

  pogonom (A(B)/C)

  • Heidenhain merne letve za X, Y, Z osu

 • Standardna konfiguracija

  ✔“Direct drive“ A(B)/C glava

  ✔Potpuno zatvoren radni prostor

  ✔Transporter strugotine

  (dva navojna i jedan sa lancem)

  ✔Klima uređaj za elektro ormar

  ✔Visoko precizno vodeno hlađenje vretena

  ✔Merne letve za X/Y/Z osu

  ✔Rotacioni enkoder za A(B)/C osu

  ✔Urezivanje navoja bez kompenzacije

  ✔Ethernet, CF kartica i USB

  ✔Automatski sistem podmazivanja

  ✔Sistem za hlađenje

  ✔Izduvavanje vazduhom tokom obrade

  ✔LED radna lampa

  ✔Svetlo za kraj programa

  ✔MPG

  ✔Kutija sa ručnim alatom

  ✔Nivelacione stope

  ✔Pištolj za rashladnu tečnost

  ✔Pištolj za vazduh

  ✔Uputstvo za upotrebu

 • Dodatna oprema

  ■“Built-in“ vreteno HSK A100 15.000 o/min, 40/50 kW, 103/129 Nm, sa magacinom za 40 alata

  (GT18-5X/GT320-5X)

  ■“Built-in“ vreteno HSK A100 12.000 o/min, 40/47 kW, 248/293 Nm (GT428-5X)

  ■Hlađenje kroz vreteno (rashladna tečnost + vazduh)

  ■Hlađenje kroz navojno vreteno (samo za GT18-5X)

  ■Sakupljač uljanih isparenja

  ■Hlađenje rashladne tečnosti

  ■Sonda za umeravanje radnog komada

  ■Sonda za umeravanje alata

  ■Aktivni sistem za prevenciju sudara (DCM)

  ■Set za kinematiku

  ■+ 200 GB SSD programske memorije

bottom of page